Home » Blog » Weekdroom

WeekDroom En WeekVisioen Blog  

Elke week plaats ik een basis droom of visioen verklaring op de website, zodat het je inzicht geeft in het verklaren van dromen en visioenen.

Het is de basis waarmee je aan de slag kunt gaan en waardoor je een eerste kleine verdieping kunt ervaren. Mits je jezelf hiervoor open zet en hiermee aan de slag wilt gaan!. 

Heel veel lees plezier Marjan 

Aan het begin van de week droomde ik over een begrafenis; ik was op een kerkhof en op het kerkhof lagen allemaal lijken, en skeletten. De droom voelde donker en onprettig aan en ik liep in mijn eentje over een kerkhof. Ik liep verder en keek naar de grafzerken en uit het niet kwam er een begrafenisstoet lang; de mensen waren allemaal in het zwart gekleed en ik knikte uit beleefdheid mijn hoofd terwijl de stoet voorbij liep en toe werd ik wakker

 

Verklaring van mijn droom

Dromen en visioenen over een begrafenis gaan over de dood en wedergeboorte – het einde en het nieuwe begin in een situatie of in een eigenschap. Dromen waarin je op een kerkhof loopt gaan over de weg die je hebt bewandeld die aan een eind komt – het laatste stukje, maar ook dat stukje dat stilstaat voordat je weer iets nieuws op je pad kan laten komen. De innerlijke rust, de verplichte stilstand, de winter voordat het voorjaar kan gaan worden. Als het donker is in de droom vertelt het me dat er een situatie is waarin ik geen zicht heb, dat er dingen zijn waarover ik geen controle heb en/of dat ik de oplossing niet zie.

Een andere uitleg is dat ik het oude donkere achter me laat en me richting op het onbekende nieuwe. De grafzerken staan voor de dood en wedergeboorte van iets; ik mag me bewust worden van het feit dat er een einde komt aan een ongezonde situatie. Lijken en Skeletten staan voor de dood, het vergaan van een stukje van mezelf dat ongezond is – het los laten van dat stukje dat niet meer bij jezelf of je situatie past. Je ziet als het ware een stukje van jezelf afsterven maar dat stukje was niet vruchtbaar, succesvol, nodig en/of zelfs waardevol meer.

De begrafenisstoet verwijst naar de weg die ik zelf heb gelopen, als het ware mijn laatste loodjes richting het nieuwe begin. Ik zie in de droom als het ware mijn eigen stappen naar het definitieve afsluiten van iets wat me stil laat staan in het leven. De zwarte kleding is eigenlijk niet heel erg belangrijk omdat het vooral gaat over het einde en het nieuwe begin en ook hierin past de zwarte kleur goed; het is een aanvulling van iets wat al duidelijk aanwezig was.

 

Er is dus een situatie in mijn leven dat tot een einde komt en het nieuwe begin komt er na een stille periode aan!.... De dood en wedergeboorte van mijn eigen situatie; afsluiten en bewustwording van het feit dat ik misschien niet meer hoef te werken aan iets wat niet meer relevant is etc. Deze droom voelde eng aan maar de verklaring is het tegenovergestelde – je bent klaar met het oude en het nieuwe gaat straks komen-.

 

 

Een droom/visioen weetje is: Dat dromen en visioenen over de dood, kerkhof, begrafenis heel erg vaak voorkomen tijdens periode van, angst, trauma, stress, burn-out, relatieproblemen, afscheid nemen van situaties en dan maakt het niet uit in welke vorm je afscheid neemt. Daarnaast is een droom waarin deze onderwerpen voorkomen ook een metafoor voor innerlijke angst voor de dood, begrafenis etc. Je kunt begrafenis dromen ook wel confrontatiedroom of visioen noemen; die ook nog eens verschillende geïnterpreteerd kunnen worden. Het kan dus zo zijn dat je een signaal van je onderbewuste ontvangt omdat je manier van kijken ( bekijken) van de dood en wedergeboorte is veranderd en/of dat je manier van je eigen begrafenis regelen ook een nieuwe visie kan ondergaan en dat je hiermee aan de slag kan gaan bijvoorbeeld door “alles van te voren te regelen” etc……. dit kun je echt zelf invullen. 99% van de dromen of visioenen waarin de dood voorkomt vertelt je de dood en wedergeboorte maar een heeeeeeeeeeel klein procent is voorspellend.

 

Nog een droom/ visioen weetje over een kerkhof, begrafenis etc dat vooral tieners, vrouwen in de overgang, mannen in de overgang en mensen die iets afronden vaker dromen over de dood en wedergeboorte. 

 

Droom/ Visioen je ook van een kerkhof, grafzerken, begrafenis, lijken en skeletten ?........ 

 

zundert-begrafenis1.jpg

 

 

De Website kerkhof, grafzerken, begrafenis, lijken en skeletten uitleg

 

Graf

Als je droomt of visioen hebt dat je een graf bezoekt, vertelt dit je dat je nodig eens je innerlijke gevoelens moet proberen te onderzoeken, op zoek naar een probleem waarvan je dacht, dat deze al een plaats had gekregen in je verleden. Een andere uitleg is dat iets bijna voldaan en uitgewerkt is in je leven, je bent klaar voor een nieuwe start, nieuwe kansen en mogelijkheden.

 


Grafsteen

Een grafsteen vertelt je over een verborgen begraven deel van jezelf dat je dient te erkennen en te uiten. Een belangrijk uitleg is dat je de boodschap op de grafsteen moet lezen, dit kan de boodschap zijn over je leven en hoe je ervoor staat; de boodschap zorgt voor bewustwording van het deel van je leven dat je moet loslaten. Is de grafsteen beschadigd of vergaan, dan vertelt het je over het deel van je innerlijk dat je niet hebt afgesloten, maar nu eindelijk aan het afbrokkelen, of verweren is. Dit deel ga je nu rustig op een natuurlijke manier loslaten, de tand des tijd gaat aan het werk en je ziel en hart en innerlijk zijn aan het genezen.

  

Begrafenis

Dromen of een visioen over je eigen begrafenis vertellen je over het eind aan een situatie of het einde van een bepaalde kant van jezelf. Je zou sommige gevoelens kunnen onderdrukken, probeer je emoties te herkennen en te erkennen in je leven zodat je het kunt loslaten en kunt laten rusten.

 


Begrafenisondernemer

Een begrafenisondernemer in je droom of visioen vertelt je over de behoefte om controle en verantwoordelijkheid over je leven te nemen, maar ook controle over je keuzes en kansen Een alternatieve uitleg is dat jezelf probeert te beschermen of te behoeden voor een nieuwe uitdaging in je leven waarvan je de uitkomst nog niet weet.

 


Begraafplaats, Kerkhof

Een kerkhof of begraafplaats in je droom of visioen vertelt je over het loslaten van oude emoties, problemen, gevoelens, relaties en persoonlijke karaktereigenschappen. Het vertelt je ook over de angst voor de onbekende en onzekere toekomst die als een schaduw boven je blijft hangen, omdat je geen keuze kunt maken. Een andere uitleg is dat je blijft vasthouden aan het verleden. Nog een andere uitleg is dat het verwijst naar een periode van rouw of verlies dat je nog niet hebt verwerkt.

 

Lijk

Dromen over een lijk vertellen je dat je een situatie achter je gaat laten, waarvan je nu het gevoel hebt er niet uit te komen. Je bent ergens echt klaar mee in je leven, je laat het los en wil opnieuw beginnen. Een andere uitleg is de reflectie en projectie van je eigenschappen, angsten, problemen en emoties op het lijk en dan voor dat wat afgestorven is of dat wat je los moet laten. Een alternatieve uitleg is dat je niet in staat bent om je duidelijk te uiten.

 

Schedel

Dromen of een visioen over het zien van een schedel vertellen je over opgekropte woede, slechtheid, tegenslag en de dood, maar niet vergeten dat ook na de dood van een project, wens of droom, iets nieuws begint in je leven. Een alternatieve uitleg is dat het ook staat voor de geheimen van de mens of dat je je eigen geheimen niet wilt delen met anderen. Een andere uitleg is je geestelijke gesteldheid en hoe je dit wilt profileren naar jezelf of andere toe.

De dromen of visioenen combinatie met schedel en slangen, duiden op problemen, misschien wel een rampjaar, of einde aan een project, wens of droom. Het einde kan heel bruut of hard aankomen, je verliest alles wat je had.

Een schedel op een kerkhof in je droom of visioen vertelt je over het einde van een project, tegenslag uit het verleden, maar ook over de dood van een naaste, een geliefde. Een andere uitleg is dat de schedel ook een deel van jezelf vertegenwoordigt en daarom is je vorige leven uit beeld. Misschien moet je in dit leven een project afmaken waaraan je ooit in je vorig leven aan bent begonnen.

 

Skelet, Botten, Geraamte

Dromen of visioenen over botten, beenderen, skeletten of een geraamte, vertellen je over de dood, en wederopstanding, het einde van een levenssituatie die zorgt voor een verandering. Maar eerst moet alles afgehandeld worden voor je opnieuw kunt gaan oogsten. Botten en beenderen staan ook voor je innerlijke ik, de ruggengraat van je leven, de structuur van het zelf, de ziel en geest en lichaam. De basis van je bestaan moet eens onder de loep worden genomen. Het kan zijn dat er in het verleden of vorige levens problemen waren die nog op je botten zijn blijven hangen.

Het breken van botten in je droom of visioen vertelt je dat de fundamenten van het leven bedreigd worden, je basis wordt niet gewaardeerd, je bent jezelf verloren. Een andere uitleg is dat je jezelf iets ontneemt, je doet jezelf meer pijn dan nodig. Een andere uitleg is dat je bezorgd bent over de gezondheid van andere mensen in je omgeving, of misschien om je eigen gezondheid.

 

 

#Weekdroom #dromenvisioenen #dromenoverbegrafenis  #kerkhofdroom #begrafenisvisioen #kerkhofvisioen #dromenoverlijk #dromenoverskelet #donkeredromen #eindeenbegindromen

 

 

 

Lees meer »

Deze week droomde ik over dat ik werd achtervolgt door een ex-geliefde. Ik loop door een winkelstraat heen en voel dat er achter me iets aanwezig is. Ik kan het niet zien, maar ik weet het gewoon. Ik ben niet alleen en ga steeds sneller lopen, ga een winkel binnen met allemaal schoenen en jassen. Terwijl ik door de winkel loop zie ik achter me dat er iemand staat. Deze persoon lijkt me steeds weer aan te kijken. En tot overmaat van ramp blijft hij me volgen ik ren de winkel uit en ren de straat op. Ik ga de hoek om en sla nog een straat in en ik raak in paniek dan wordt ik wakker.

Verklaring van mijn droom!....

Dromen waarin achtervolgen voorkomt gaan altijd over het gevoel van angst, stress, emoties, gevoelens, verdriet die je op je zelf projecteert. Je weerspiegeld jezelf als het ware, je probeert jezelf iets wijs te maken; je helpt jezelf bewust worden van je eigengedrag, je situatie of de manier waarop je naar dingen kijkt. Je bent als het ware jezelf aan het achtervolgen; het zijn je innerlijke waarheden die je mist, je tekortkomingen mogen duidelijk worden etc. dus wordt je achtervolgt door een ex-geliefde dan gaat dit over je hart, oude wonden die geheeld mogen worden – deze persoon heeft iets wat jij niet hebt en dit kunnen heel veel dingen zijn,… dit kun je vaak zelf invullen. De winkel en de winkelstraat heeft een verwijzing naar de manier waarop je in het leven staat; en/of dat wat je nodig hebt in het leven. Dus als je nieuwe schoenen wilt dan vertelt de droom dat je jezelf anders wilt gaan profileren, een andere ik -een  nieuwe manier van levenstappen zetten – het oude achter je laten en je nieuwe ik aan jezelf en de wereld tonen. Ook jassen zijn hiervan een voorbeeld, een jas weerspiegeld de manier waarop je in het leven staat; en hoe je de nieuwe ik aan de wereld en jezelf kan laten zien. Maar die oude ongezonde relatie of eigenschappen, angst die je ooit had weerhouden je nu van zijn wie je echt bent en mag worden.

 

Achtervolg dromen zijn heel erg eng, omdat je voor je gevoel in je vrijheid beperkt wordt, in de werkelijke wereld dit je grootste nachtmerrie is etc... Het roept zoveel angst op dat dit soort dromen vaak als nachtmerrie wordt gezien en ervaren.

Een leuk weetje is: Dat Achtervolgen de nummer 1 meest gedroomde droom en meest gevreesde droom bij volwassen mensen is!.   

 

 

Droom/ Visioen je ook van achtervolgd worden  ?........ 

 

liggend_73594-Waarom-achtervolgen-honden-graag-rennende-kinderen.jpg

   

De Website achtervolgen, winkel, winkelstraat, schoenen en jassen uitleg  

 


Achtervolgen, Achtervolgd worden

Achtervolgen en achtervolgd worden in je droom of visioen vertelt je over angst en stress, verdriet, emoties, gevoelens die je niet kunt plaatsen en problemen uit het dagelijkse leven die je niet overwint. De persoon die je achtervolgt ben je dan ook vaak zelf, je loopt weg voor de innerlijke waarheid uit angst om geconfronteerd te worden met je tekortkomingen en je karaktereigenschappen. Wat je kunt doen als je een achtervolgingsdroom of visioen hebt, is dat je je omdraait en aan de achtervolger vraagt wie hij of zij is en waarom je wordt achtervolgd; dit geeft je inzicht in je angsten of stress.

 

Winkel, Winkelcentrum, Winkelen, Warenhuis

Dromen en visioenen over een winkel vertellen je iets over het hart en de manier waarop je in het leven staat. Je weet wat je hebt geleerd, wat je hebt overwonnen, wat je diepste verlangens zijn en dat wat je niet hebt maar wel wilt bezitten. Een andere uitleg is, dat het vertelt over de herinneringen uit het verleden die je hebt opgeslagen in je geheugen.

De producten in de winkel in je dromen en visioenen vertellen je over dat wat je graag zou willen doen, wat je karaktereigenschappen zijn, je levensdoelen en de mogelijkheden. Kennis en informatie die je zoekt en dat wat je niet bezit in het leven maar wat wel belangrijk is voor je ontwikkeling. Ook het verleden, schaamte en emoties die je overwonnen hebt worden in dromen en visioen als deze onder je aandacht gebracht.

Dromen of visioenen over een winkelstraat vertellen je over de richting die je op wilt in het leven, de keuzes die je maakt en de kansen die op je pad komen. Een andere uitleg is, dat je een innerlijke of uiterlijke reis maakt en dat je hierbij opzoek bent naar eigenschappen, mogelijkheden en je ware zelf vinden. Een andere uitleg is, dat een winkelstraat je hart vertegenwoordigt, je ware zelf en de weg die je volgt, maar ook dat wat je hebt achtergelaten en dat wat er nog komt. Let goed op het soort winkels die in de winkelstraat aan je voorbij komen, want dit geeft je inzicht.

Ben je verdwaald in een winkelstraat in je droom of visioen dan vertelt dit je, dat je hart verdwaald is, je moet keuzes maken en je bent op zoek. Je ware zelf weet niet de juiste antwoorden te vinden, luister naar je hart en je vind het antwoord. Het feit dat je verdwaald bent kan met zowel het verleden als met het heden te maken hebben.

Een droom of visioen waarin je in een winkelcentrum bent vertelt je over de pogingen om een gunstige indruk te maken op een persoon in je omgeving. Het winkelcentrum staat ook voor materialisme en de behoefte om bij te blijven met trends, rages en de nieuwste technologie van deze tijd.

Dromen of visioenen dat je aan het winkelen bent vertellen je over de behoeftes en wensen die je graag vervuld zou willen hebben. Een andere uitleg is, dat je behoefde hebt aan mensen om je heen, je bent aan het vereenzamen je zou wel eens nieuwe vrienden en kennissen willen opdoen.

Dromen of visioenen over een warenhuis vertellen je van het hart en de manier waarop je in het leven staat. Je weet wat je hebt geleerd, wat je hebt overwonnen, wat je diepste verlangens zijn en dat wat je niet hebt maar wel wilt bezitten. Een andere uitleg is, dat het duidt op de herinneringen uit het verleden die je hebt opgeslagen in je geheugen. Een alternatieve uitleg is, dat je de ambities even op een laag pitje moet zetten, en geduld moet hebben.

 

 

 

Jas, Bontjas, Badjas, Regenjas, Winterjas

Dromen of visioenen over een jas vertellen je over het afschermen van je gevoelens, emoties, oude relatie en pijnen. Een andere uitleg is dat je jezelf toch wat isoleert en je persoonlijkheid wilt onderzoeken.

Visioenen en dromen over het dragen van een onbekende of andermans jas vertellen dat de karaktereigenschappen van deze persoon goed aansluiten bij je eigen wensen. Een andere uitleg is dan ook jaloezie, en niet communiceren met deze persoon. Nog een andere uitleg is dat je graag in andermans schoenen zou willen staan en tegen iemand opkijkt; dit is vaak een geliefde, vriend, familie of collega.

Dromen of visioenen over het kwijtraken van een jas vertellen dan ook dat je vermogen verminderd of aangetast is, je weet niet goed hoe en waar je moet beginnen. Maar ook dat je het gevoel hebt je persoonlijkheid en karakter te zijn verloren.

Visioenen en dromen over een bontjas vertellen je over welvaart en luxe, maar ook over de behoefte aan aandacht. Je behoefte te worden bewonderd speelt hierbij een rol.

Visioenen en dromen over een regenjas betekenen dat je je wilt afschermen van emoties, je beschermt jezelf tegen negatieve invloeden. Een andere uitleg is dat de regenjas ook staat voor het bewust tegenwerken en een toch wat pessimistische kijk op je leven.

Dromen en visioenen over een badjas gaan over je behoefte aan een privé moment, maar ook over seksuele en sensuele verlangens.

Dromen of visioenen over een winterjas gaan over het afschermen van negatieve invloeden, je beschermt jezelf tegen emoties en probeert zelf de energie om je heen positiever en warmer in te steken. Een andere uitleg is dat de winterjas ook staat voor het bewust tegenwerken van het einde aan een periode.

 

 

 Schoenen

Dromen of visioenen over schoenen vertellen je over hoe je in het leven staat, schoenen vertellen je over een solide basis en met beide benen op de grond staat. Het soorten schoen vertelt je dan ook hoe deze basis is.

Dromen of visioenen waarin je geen schoenen aanhebt vertellen je over het hebben van weinig zelfvertrouwen, of identiteit verliezen; je bent opzoek naar wie je bent, of wat je werkelijk wilt bereiken in je leven, je levensdoel of je lot.

Dansschoenen in je droom of visioen vertellen je over creativiteit en duiden op ontspanning en een goede solide basis.

Hakschoenen in je droom of visioen vertellen je over minder solide basis, maar je wilt hoger op komen daar moet je wat voor doen.

Laarzen in je droom of visioen vertellen je over een goede solide basis en veel zelfbescherming, of afscherming in het leven.

Nette schoenen in je droom of visioen vertellen je dat je gemakkelijk voortgang, rijkdom, geluk en wijsheid kunt ervaren.

Open schoenen in je droom of visioen vertellen je dan ook over openheid van zaken met betrekking tot de manier waarop je in het leven staat staan voor een goede basis.

Slippers in je droom of visioen duiden niet echt op een solide basis, maar wel op openheid, reinheid, en spiritualiteit in het leven.

Sportschoenen in je droom of visioen vertellen je dat je actief moet deelnemen, je moet productief zijn wil je iets bereiken in het leven maar het geeft wel een goede start.

Dromen of visioenen over het wisselen van schoenen vertellen je dat je van rol verandert, en je kijkt nu anders tegen het leven aan waardoor je nieuwe inzichten krijgt. Een andere uitleg is dat je aanpassingsvermogen groot is, je weet je steeds weer naar de situatie te schikken.

Visioenen of dromen over oude of afgedragen schoenen vertellen je over volharding en hard werken; misschien ga je wel succes behalen mits je in jezelf gelooft. Een andere uitleg is dat je tevreden bent met wie je bent en/of met je financiële of geestelijke situatie, ook al is deze nu niet toereikend.

Dromen en visioenen waarin je schoenen vergeet of achterlaat, vertellen je dat je de beperkingen achter je laat, en nieuwe kansen aanpakt. Een andere uitleg is dat je het gevoel hebt dat je iets bent vergeten of een deel van jezelf hebt achtergelaten van wat je nog nodig hebt.

Draag je, of trek je de verkeerde schoenen aan in je droom of visioen, dan vertelt het je dat je een nieuwe richting in je leven aan gaat brengen, die je veel nieuwe kansen gaat geven. Het kan ook zijn dat je doelen aan het heroverwegen bent en dat je niet weet of je de juiste levensrichting hebt gekozen.

 

 

#Weekdroom #dromenvisioenen # dromenoverachtervolgen  #achtervolgendroom #achtervolgenvisioen

 

 

Lees meer »

Terwijl ik op de bank zit te ontspannen met een kopje thee, vervaagt het beeld en sta ik ineens in een prachtig bloemenweide. Midden in de weide spelen drie lammetjes vrolijk; ze maken gekke bokkesprongen maar komen toch heel erg nieuwsgierig naar me toe. Ik steek mijn hand uit en raak het lieve snuitje van het lammetje aan. Het lammetje schut zijn hoofd terwijl ik hem aanraak; springt vrolijk weg en rent snel naar zijn broertjes. Ik loop verder de weide in en laat mijn handen over de bloemen heen strijken en ik ruik de prachtige geur van de bloemen, de kleuren spreken me aan en ik voel een innerlijke warmte van liefde over me heen stromen. En dan wordt ik wakker uit mijn visioen die zo prettig en fijn aanvoelt.

 Verklaring van mijn droom!....

 

Een visioen over een bloemenweide vertelt me de manier waarop ik in het leven staat, vrolijk, gelukkig, ontspannen etc. Ik zit in een rustige gebalanceerde periode, het nieuwe en overwinning, oogsten en de vruchtenplukken komen naar me toe. Het visioen vertelt me meer over de rust en geestelijk situatie waarin ik nu helemaal op mijn gemak ben. Het is de overwinning waar ik misschien wel onbewust naar opzoek ben en dit is een signaal dat ik niet kan missen. Lammetjes in mijn visioen vertellen me het voorjaar, overwinning en succes, geboorte van een prachtig project en/of wens. Het is weer een prachtig signaal dat ik niet kan missen. Het getal drie waarin de lammetjes verschijnen vertelt me geestelijk en spirituele verbreding. Het getal drie is het meest magische getal dat er is; en is een goed signaal vanuit het hiernamaals etc. Drie keer ontvang je dat wat je hebt gegeven. Daarnaast staat het spelen van de lammetjes ook voor het ontspannen en je ziel laten spelen; bekijk het door de ogen van een kind - maak je geen zorgen, maar bekijk het luchtig en vrolijk. 

 

Het is een prachtig signaal visioen waarin de ondersteuning vanuit het hiernamaals heel duidelijk aanwezig is; je wordt geholpen je overwint alle obstakels; de vruchtenplukken in het voorjaar- als de bloemenknoppen zich laten ga je oogsten en overwinnen.

  

Droom/ Visioen je ook van lammetjes ?........

  

8ffbbcb737a110fdce5af72b3c38cc4b.jpg 

 

De Website Lammetje, bloemenweide en getal 3 uitleg  

 

 

Lammetje

Dromen of visioenen over lammetjes vertellen je over nieuwe dingen, voorjaar, het veranderende seizoen, nieuwe kansen, mogelijkheden. Maar vooral het onschuldige en het leven in voorspoed, het vertelt je ook iets over vruchtbaarheid, geluk, rijkdom en ware liefde. Een andere uitleg is dat het lammetje staat voor de moeite hebben om je los te maken van de kudde, hopeloosheid en vasthouden aan. Het lammetje vertelt ook voor voorziening van je basisbehoefte, innerlijke geluk, gezondheid en misschien hoef je je financieel niet veel zorgen te maken. Het lam in een droom of visioen vertelt je ook over reinheid, inzicht en signalen vanuit hiernamaals, goden, godinnen, god, gidsen en engelen. Zie ook schaap voor aanvullende uitleg over het schaap.

 

 

Bloemenveld, Bloemenweide

Dromen of visioenen over een bloemenveld, bloemenweide vertelt je over de manier waarop je in het leven staat en dan kun je denken aan een overwinning, succesvol, geluk, innerlijke schoonheid, perfectie, zelfexpressie, liefde, rust, blijheid, geluk en overwinning op alle gebieden. Je hebt de juiste keuzes gemaakt of de juiste weg of persoon gevonden. In ieder geval is het een zeer positieve ervaring die er in je leven plaats vind en waarvan je je op dit moment bewust aan het worden bent. Hoe meer bloemen, hoe kleuriger het is; hoe meer je te vieren hebt. Hoe kleiner het veld of hoe minder de bloemen stralen etc hoe simpeler de overwinning is; maar dat neemt niet weg dat het een duidelijk signaal is dat je op de juiste weg bent in het leven.

 

 

3 Dromen en Visioenen

Een droom of visioen over het cijfer drie duidt op geestelijke verbreding van je rijkdom, vol met ideeën en mogelijkheden zien. Het getal drie is een van de meest magische getallen die er zijn. Alles wat je iemand geeft, omvang je drie keer terug of je ervaart de kracht van de drie als symbolisch element. Een andere uitleg is, de wereldreiziger, spiritueel en paranormaal ingesteld zijn. Ook kun je er bij de drie van uitgaan, dat de droom of visioen een mannelijke lading heeft; je mannelijke energie is duidelijk aanwezig.

 

 

#Weekdroom #dromenvisioenen # dromenlammetje #luchtballondroom

 

 

 

 

 

 

Lees meer »

Vannacht droomde ik dat ik in een luchtballon zat, een hele grote rode ballon met fel gekleurde stippen erop. Ik vloog met de luchtballon over een groot grasveld en over hele hoge bomen. De ballon vloog vlak over een bloemenveld heen en landen vlak voor een waterval en snel stromend riviertje. Ik stapte uit mijn luchtballon en liep naar de prachtige waterval terwijl ik mijn hand uitstak en met mijn vingers het water voelde. Het was koud maar heel erg verfrissend, en toen werd ik weer wakker met een heel erg fijn gevoel van rust en balans in mijn leven.

 

Verklaring van mijn droom!....

Dromen over een luchtballon gaan over het ervaren van vrijheid en het los zijn van alle beperkingen; geen begrenzingen meer; ik stijg als het ware boven mezelf uit. Ik laat me meevaren op de stroming van de lucht, geen controle en volledig vertrouwen op dat wat komen gaat; maar wat wel onbekend is. De kleur rood vertelt me dat het te maken heeft met mijn hart, bloed en liefde. De stippen vertegenwoordigen de vele mogelijkheden die voorbij komen, de kansen aanpakken. De hogen bomen vertellen me iets over de wortels van het leven, de zaadjes die ik geplant heb zijn succesvol en geven me een goede basis.

Een alternatieve uitleg is dat ik boven de chaos uit stijg, de vaste weg ben uitgestegen of boven mijn problemen ben uitgestegen en dat ik nu alles beter kan overzien. Het bloemenveld vertelt me over het overwinnen en het innerlijk geluk dat ik op dit moment ervaar in mijn leven. En als laatste en dat is in deze droom eigenlijk het belangrijkste om uit te leggen, de waterval vertelt me namelijk iets over het loslaten van problemen of personen, gevoelens, emoties en omstandigheden. Het staat voor het maken van een verbinding met mijn spirituele ik, maar vooral ook het zuiveren en schoonmaken waardoor ik een vernieuwde visie ervaar.

 

163bb50e76791bf0ddfe615d7a84c3e2.jpg

   

De Website Luchtballon, Stippels, Bomen, Bloemenveld en Waterval uitleg  

 

 

Ballon, Luchtballon, Waterballon

Dromen en visioenen over een luchtballon vertellen je over de vrijheid die je ervaart maar ook over het ultieme hoogtepunt dat je kunt bereiken, je stijgt boven je innerlijke zelfkennis uit en hebt nieuwe inzichten gevonden die je van grote hoogte kunt overzien. Een andere uitleg is het nemen van een creatief risico die de nodig spanningen met zich mee kan brengen, omdat iets gemakkelijk kan knappen in je leven. Een alternatieve uitleg is dat er sprake kan zijn van arrogantie en ongenoegen.

Een droom over een ballon vertelt je dat een situatie een verrassende of onverwachte wending kan krijgen. Een andere uitleg is dat je last hebt van een opgeblazen of niet realistisch gevoel over jezelf die je moet loslaten in je leven. Een alternatieve uitleg is dat er sprake is van afnemende hoop in je zoektocht naar liefde. Het opblazen van een ballon vertelt je over kracht en uithoudingsvermogen die je een nieuwe richting gaat geven. Vaak heeft dit betrekking op je eigen creatieve ideeën, maar je wilt het wel graag onder controle houden in je leven.

Een waterballon in je droom of visioen vertelt je over de vrijheid van keuze die je kunt maken door het totaal nieuw in te steken. Een andere uitleg is dat je jezelf beter in de hand moet houden, je moet eerst opruimen en schoonmaken voordat je iets onderneemt. Een alternatieve uitleg is dat je emotioneel gevoelig bent, je reageert misschien wat overdreven en hebt jezelf niet in de hand.

 

 

Stippels

Dromen en visioenen over stippels vertellen je over de kleine vooruitgangen, kleine bewegingen en langzame aanpassingen die zorgen voor grote veranderingen. Stippels staan ook voor twijfels en keuzes maken in het leven of in een situatie. Een andere uitleg is, dat stippels staan voor de vele mogelijkheden die er in ons leven voorbij komen, en dat we daarvan maar een klein deel realiseren.

 

 

Boom

Een droom of een visioen over weelderige groene bomen, vertelt je over nieuwe hoop, groei, verlangens, dromen en wensen, maar ook de mogelijkheden in je leven. Het vertelt je ook over kracht en stabiliteit waarna je al lange tijd naar verlangt. Een andere uitleg is dat je op dit moment bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling en innerlijke wijsheid. Dromen of visioenen over de wortels van een boom gaan over de basis van je leven, je karaktereigenschappen en je persoonlijkheid die diep geworteld zit; daaronder valt dus je verleden, een vorig leven, familiebanden, geschiedenis, levenslessen, overwonnen obstakels, gevoelens, emoties en je diepste ware zelf. Een vervallen, kapotte of oude boom vertelt je over een verandering van je gedachten en interesses die nodig zijn voor groei in je leven. Eerst moet je opruimen doormiddel van het beëindigen van iets, waarna je weer opnieuw kunt beginnen, ook wel de dood en de wedergeboorte genoemd. Een boom met gebroken takken vertelt je dat je uit je evenwicht bent gerukt in je leven. Dit deel van je leven moet je laten afsterven voordat er iets nieuws op je pad kan komen. Het kan ook het einde betekenen van een vriendschap, waaraan je nog veel waarde hecht. Echter, deze persoon wil jouw vriendschap niet meer.

 

Bloemenveld

Dromen of visioenen over een bloemenveld vertelt je over de manier waarop je in het leven staat en dan kun je denken aan een overwinning, succesvol, geluk, innerlijke schoonheid, perfectie, zelfexpressie, liefde, rust, blijheid, geluk en overwinning op alle gebieden. Je hebt de juiste keuzes gemaakt of de juiste weg of persoon gevonden. In ieder geval is het een zeer positieve ervaring die er in je leven plaats vind en waarvan je je op dit moment bewust aan het worden bent. Hoe meer bloemen, hoe kleuriger het is; hoe meer je te vieren hebt. Hoe kleiner het veld of hoe minder de bloemen stralen etc hoe simpeler de overwinning is; maar dat neemt niet weg dat het een duidelijk signaal is dat je op de juiste weg bent in het leven.

 

 

Waterval

Een droom of visioen over een waterval vertelt je over het loslaten van problemen of personen, gevoelens, emoties en omstandigheden. Je geeft opgekropte emoties en negatieve emoties vrij door je te uiten en dit de vrije loop te laten en het overboord gooien van geblokkeerde onderbewuste gevoelens en je emoties.  Het staat ook voor spiritualiteit, zuiveren, wijsheid, genezing en verfrissing in je leven. Een andere uitleg is, dat het water ook staat voor de cyclus van het lichaam en het leven. Het water zorgt voor groei, ontwikkeling, en mogelijkheden dat nu aan het los komen is. De waterval is de los latende spiegel van het leven, het reflecteert alles wat was, wie jij was maar niet die of dat wat jij wilt worden. Een andere uitleg is, het hebben van doelen en verlangens in je leven.

Een droom of visioen over een heldere waterval vertelt je over de verjonging en verfrissing van de gedachte in je leven. Een andere uitleg is, het ervaren van een spirituele reiniging, opruiming en schoonmaak.

Dromen of visioenen over een vieze waterval vertellen je over de verkeerde emoties en onfrisse gedachten. Je ervaart een vieze lucht die moeten worden afgewassen. Een andere uitleg is, dat je negatieve energie aantrekt. Je wilt het negatieve in stand wilt houden ondanks dat je weet dat het een ongezonde situatie is.

 

 

 

#Weekdroom #dromenvisioenen # dromenoverluchtballon #luchtballondroom

 

 

 

 

Lees meer »

Gisteren had ik een droom over het opruimen van kartonnen dozen, ik was in mijn woonkamer die helemaal gevuld was met lege kartonnen dozen. De lege dozen stonden in de weg maar ik had nog geen tijd gehad om ze op te ruimen. Onverwacht krijg ik bezoek van mijn vader en nog voordat hij de rotzooi kan zien, ruim ik heel erg snel heel veel dozen op en stapel ze zo klein mogelijk in elkaar in de hoop dat mijn vader de rotzooi niet vind. En toen werd ik weer wakker.

Verklaring van mijn droom!....

 

Het opruimen vertelt me dat ik ergens klaar mee ben, dat ik iets moet los laten en bijna letterlijk moet opruimen. Het weerspiegeld gevoel van het oude definitief afsluiten en het nieuwe pas weer toe kunnen laten als het schoon is in mijn hart en huis. Het huis speelt hierin een grote rol, het gaat over mijn hart, mijn verleden en mijn toekomst. Mijn veilige haven- de plek waar ik me thuis voel ben ik opnieuw aan het bekijken, dat wat dicht bij mijn hart staat, mijn meest pure ik. Aangezien de dozen leeg zijn geeft dit aan dat er dingen zijn die geen financiële of materialistische waarde hebben; maar eerder kennis, wijsheid, spirituele reis en spirituele waarde of persoonlijke groei en verandering. Het is dus iets wat me dagelijkse leven beïnvloed of heeft beziggehouden en nu ben ik er klaar voor om op te gaan ruimen; deze kennis, wijsheid, mogelijkheid heeft me gevormd zoals ik nu ben. Het onverwachte bezoek geeft aan dat ik geconfronteerd wordt met iets, of dat ik gedwongen wordt om het een en het ander los te laten. Het kan natuurlijk ook zijn dat mijn mannelijk energie me hier toe aanzet om het te ondernemen. Mijn vader weerspiegeld de mannelijk kracht en energie die bij mij aanwezig is om me te helpen de doeltreffende obstakels te overwinnen. Alles zo klein mogelijk maken weerspiegeld het los laten en zo min mogelijk achterlaten van het oude, ik ben er als het ware klaar mee. Een spirituele verhuizing of een spirituele reis die me heel veel brengt komt aan het licht en wordt duidelijk. De droom geeft dus duidelijk aan dat ik de levenslessen die ik heb geleerd een plek aan het geven ben; zodat er meer ruimte kan komen om nieuwe levenslessen, spirituele kennis, wijsheid etc toe te laten in mijn hart en het leven.

  

 aaf782a962b3217e9d030d2b18cb65c1.jpg

 

 De Website opruimen, kartonnen doos, vader en huis Uitleg

 

Opruimen

Opruimen in je droom of visioen vertelt je dat je oude problemen, emoties, pijn en verdriet aan het loslaten bent. Je gaat herstructureren en je leven beter of opnieuw indelen, zodat nieuwe kansen je kant op kunnen komen.  Dromen of visioenen over opruimen vertelt ook je dat je dingen aan het afronden bent en inzicht probeert te scheppen in je leven, oplossen, uitleggen, nadenken en overzicht krijgen.

 

 

Kartonnen doos, kist en opberg-box

Dromen en visioenen over een kartonnen doos, kist of opberg-box vertelt je over de verantwoordelijkheid die je met je meedraagt, de doos is ook een weerspiegeling van je hart, dat wat je in je kartonnen doos, kist of opberg-box stopt zijn je lasten, wensen, dromen, je karkatereigenschappen, je ware ik, en de innerlijke en uiterlijke kennis. Een andere uitleg is dat het een tijdelijk iets is, iets wat niet stevig aanvoelt of voor vastigheid zorgt in het leven. Een tijdelijk ervaring, een innerlijke verandering, verhuizing die voor rommel en een ongezonde situatie zorgt in het leven dat je weer onder controle moet of wilt krijgen. Dromen en visioenen over het opruimen van kartonnen doos, kist of opberg-box vertelt je dat je de lasten die je met je meeneemt nu aan het opruimen bent. Je laat als het ware je oude gewoontes, levenslessen op. Een andere uitleg is dat je bewust selecteert welke eigenschappen, of persoonlijke bagage en oude emoties je meeneemt tijdens je reis naar het nieuwe onbekende.

 

 

 Vader

Dromen of visioenen over je vader vertellen je dat je behoefte hebt aan een mannelijke persoonlijkheid, en mannelijke energie, bescherming en oerkracht van een mannelijke persoon uit je omgeving. Een andere uitleg is dat je vaderlijke gevoelens dienen te helen, je bent uit balans en dit kan komen door je band met je eigen vader en de miscommunicatie, de overeenkomsten maar ook verschillen worden uitgelicht. Een belangrijke uitleg is de projectie of spiegeling van de karaktereigenschappen van je vader die je wilt bezitten. Een alternatieve uitleg is de wens om vader of moeder te worden.

 

 

Huis

Dromen of visioenen over het huis vertellen je over een project, de spiegeling van je ware ik, het hart, je eigen zelf, je geest en ziel en je karaktereigenschappen, de verschillende kamers zijn dan ook de aspecten van je geestelijke toestand, je ziel en je persoonlijkheid. Dromen en visioenen over een huis dat helemaal leeg is duidt op een zeker gevoel van onzekerheid, twijfels en laster; je bent alles waar je aan vast hield verloren. Het opruimen van je huis in je droom of visioen vertelt je dan ook dat je je hart aan het opruimen bent, geestelijke rust aan het scheppen bent. Je bent je verleden aan het verwerken en met zelfverwezenlijking of zelfverbetering laat je de oude gewoontes los, je bent klaar voor nieuwe dingen.

 

 

 

#Weekdroom #dromenvisioenen # dromenoveropruimen #kartonnendoosdroom

 

 

 

Lees meer »

Vannacht had ik een negatieve droom; een droom die me toch echt uit mijn balans bracht ik droomde namelijk over een donker en heel erg koud bos, op de grond lag sneeuw en er stond een hele grote sneeuwpop. De sneeuwpop gromde naar me en viel me aan; terwijl zijn ogen gloeide alsof het een soort demoon was die me iets aan wilde doen. Ik wilde wegrennen maar ik bedacht me en raapte al mijn moed bij elkaar en viel de sneeuwpopdemoon aan waardoor hij uiteen spatte in grote waterkristallen en toen werd ik wakker.

 

 Verklaring van mijn droom!....

 

 

Het bos geeft onrust aan, geen zicht in de situatie die aan me verschijnt in het leven. Door de bomen zie ik niet wat er op me afkomt in het leven- het kan ook een verwijzing zijn van terugtrekken in een situatie die ik niet helemaal snap. De kou vertelt me de gevoelstemperatuur die er op dit moment in mijn leven is tenminste die ik ervaar. Ik ervaar op dit moment geen innerlijke warmte maar stilstand en onrust. De sneeuwpop weerspiegeld mijn eigen gevoel, mijn karaktereigenschappen die op dit moment aandacht nodig hebben. De sneeuwpop die me aanvalt vertelt me dat ik boos, verdrietig bent. Dat ik mezelf misschien wel aan het onderdrukken bent; ik ontneem mezelf iets waar ik geen controle over hebt; daarnaast kan dit beïnvloed zijn door de levenssituatie waarin ik zit en/of iets waarover ik geen controle hebt.  Mijn innerlijke demon komt naar boven die zichtzelf wil uiten; de negatieve eigenschappen ( dan kun je denken aan angst, verdriet, emoties etc) ook dit moet soms geuit worden om weer rust te kunnen creëren.  Ik versla de demon die uiteen spat in kristallen en daardoor vertelt de droom me uiteindelijk dat ik de negatieve situatie heb overwonnen, dat ik door mezelf te uiten alles weer onder controle hebt. 

 

 

cfdeeda7c0761ac4fd4c35eb3c725475.jpg

 

De Website Sneeuwman, Sneeuwkristal, Demon Uitleg

 

 

Sneeuwpop

Een sneeuwpop in je droom of visioen vertelt je dat je op dit moment emotioneel koud van karakter bent, je moet niet vergeten dat je jezelf altijd projecteert op de sneeuwpop. Het kan zijn dat je ongevoelig naar mensen bent, je moet proberen je open te stellen en alles te bekijken. Een andere uitleg is het toelaten van speelsheid en samenzijn van mensen waar je liefde van kunt ontvangen in je leven. Daarnaast staat sneeuw ook voor het laten spelen van het innerlijke kind. Laat de verwondering en het onverwachte toe in je leven. Geniet van de mogelijkheid van het onverwachte en bekijk het door de ogen van een kind.  

 

  

Sneeuwkristal, Waterkristal

Waterkristallen, sneeuwkristallen in je droom of visioen vertelt je dat je op dit moment niet het juiste zicht hebt op de situatie; dat je beperkt wordt in je gevoelens en emoties. Je bent op dit moment oude levenservaringen aan het vasthouden terwijl je deze eigenlijk wilt los laten - vasthouden aan ongezonde patronen.  Een andere uitleg is dat je in je leven een periode van stilstand ervaart die noodzakelijk is; de winter is als het ware in je leven zodat je jezelf goed voor kunt bereiden op de toekomst. 

Smelten de Kristallen dan geeft het de overwinning aan op dat wat ongezond was in je leven; de negatieve of stilstaande situatie of tijd is voorbij.  Een andere uitleg is dat je de verdrongen emoties bewust aan het worden bent en je bezig bent om ze een plek te geven in je leven. Je overwint je beperkingen en je moeilijkheden en komt los van je koude en/of ongewenst gedrag.

 

 

Demonen, demon

Wanneer je droomt of een visioen hebt over demonen, vertelt deze je over onwetendheid, het negatieve dat je voelt, nood, spoed of je eigen duistere kant die je nog niet had ontdekt. Het kan ook staan voor zelfcontrole, of onder controle willen zijn. Maar in het echt ben je dus de controle kwijt over alles wat je wilde gaan doen. Een dergelijke droom of visioen waarschuwt ook voor overdaad en dat lustgevoelens niet de overhand mogen krijgen over je goede oordeel. Als gevolg hiervan zou je fysieke en geestelijke gezondheid hier namelijk onder te lijden kunnen krijgen. Een alternatieve uitleg is dat je te maken hebt met spirituele gave's die zich mogen uiten en/of onderdrukt worden. Een andere alternatieve uitleg is dat je een inbreuk van je persoonlijke grenzen ervaart. 

Versla je demon dan vertelt het je dat je de oude ongezonde gewoontes, innerlijke demonen aan het verslaan bent; je komt je duistere kant, depressies, gevoelens, emoties en negatieve ervaringen te boven. Je hebt het overwonnen; je hebt weer de controle en je bent weer op weg naar boven en daarmee doorbreek je de innerlijke negatieve spiraal. Een andere uitleg is dat je je persoonlijke grenzen weer op orde hebt, dat je voor jezelf op komt en je duidelijkheid schept in je leven en of de situatie waarin je zit. Een alternatieve uitleg is het ontwaken van je spirituele gave's die onderdrukt waren. 

 

#Weekdroom #Visioendroom # Sneeuwmandemon #Sneeuwmaninjedroom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer »

Een Paar dagen geleden droomde ik van een hele grote ZeeArend #Eagle die naar me toe gevlogen kwam voor me neer streek en me doordringend liefdevol aankeek. Ik aaide de prachtige witte veren kop en de gele snavel. Hij maakte een diepe buiging en ik ging op zijn rug zitten; hij steeg op en ik genoot op zijn rug van een prachtige ritje door de lucht- wat een prachtig moment van innerlijke rust en genieten. De Eagle lande weer daar waar we waren vertrokken en toen werd ik wakker.

  Verklaring van mijn droom 

De Arend komt me iets brengen; hij laat me iets zien, dat wat ik nog niet wist dat aanwezig was wordt nu aan me gepresenteerd. Iets waarvan ik me bewust mag worden komt nu via mijn dromen naar buiten. De Arend vertegenwoordigd het grote zicht, de vrijheid en de spirituele groei en ontwikkeling, maar ook karaktereigenschappen die ik wel heb maar waarvan ik me niet bewust was. Het aaien van zijn kop vertelt me dat ik contact maak met mijn boodschapper, met mezelf en dat ik de me overgeef aan deze situatie - de warmte van het hart en de liefde spelen hierin een rol die mijn eigen verlangens vertegenwoordigen. Het vliegen en op zijn rug zitten verklaart "De vrijheid mogen ervaren nu ik mezelf heb gevonden",... Spirituele inzichten, magie, scheppend vermogen brengen me tot grote hoogte en persoonlijke groei die niet alleen mezelf kan inspireren maar ook gelijkgestemde. De droom die fijn aanvoelde vertelt dan ook dat het allemaal positief is en dat het een duidelijk signaal is vanuit mijn ziel dat dit de juiste weg is in het leven. Daarnaast vertelt deze droom me ook iets over de verbinding met de natuur, dieren en manier waarop ik in het leven staat. 

Heb je ook wel eens van een Adelaar gedroomd ?........

 

3b47d005efc30dfd8176d1bf252c9741.jpg

 

De Website Adelaar ( Eagle) Uitleg

Dromen of visioenen over een adelaar vertellen je iets over de manier waarop je anderen benadert; dat kan uit de hoogte en groots zijn, maar wel vanuit een positieve instelling. Een andere uitleg is dat de adelaar staat voor heerschappij en de vrijheid willen ervaren in je karaktereigenschappen of in een relatie. Je moet ook bij de adelaar niet vergeten dat je jezelf projecteert op de adelaar: jij vertegenwoordigt het deel van het dier. Word je aangevallen door de adelaar, dan vertelt het je dat je jezelf corrigeert op je gedrag, je valt als het ware jezelf aan; je emoties, je problemen, gevoelens, meningen maar ook je karaktereigenschappen worden bekeken en heroverwogen. De Adelaar vertegenwoordigd spirituele groei en ontwikkeling; een totale nieuwe blik op het leven hebben; wijsheid en inzichten die niemand anders heeft worden hier weerspiegeld. De Zee Arend ( De grootste en de meest magische van alle adelaars)  heeft een witte kop en vertegenwoordigd emoties, gevoelens, magie, scheppende levensbron, spirituele groei. Het grote geheel kunnen bekijken, nieuw zicht of verbeterend vermogen om te zien, horen, voelen en ervaren, en diepe persoonlijke ontwikkeling. 

 

 

Droom je vaak over dieren?.... dan vertelt dit heel veel over de manier waarop je in het leven staat. Het kan zelfs een verwijzing zijn naar een eventuele levenstaak om op te komen voor dieren en deze planeet, een betere leefomgeving en/of bescherming van de jeugd en de toekomst 

Deel je dieren droom!....

 

 #Weekdroom #VisioenWeek #DromenEagle #Adelaarinjedroom

 

 

 

 

Lees meer »

Gisteren droomde ik dat ik op de rug van een paard zat, het was een prachtig paard, krachtig en sterk. Het paard liep over een weiland en begon harder te lopen tot het paard zelfs overging in galop - met de wind in mijn rug en wapperende haren genoot ik van het ritje op de rug van het paard. Het paard sprong over een hek, een muur en een riviertje en ik bleef heel erg rustig zitten en genieten van de snelle en gemakkelijk rit. Tot we bij een klein boerderijhuisje met kwamen, ik stapte af en ik liep naar de voordeur toe opende de deur en liep naar binnen. In het huisje branden de haard en straalde het warmte en liefde uit. Ik ging op de bank zitten die bij de haard stond en toen werd ik weer wakker. Wauw wat een bijzondere ervaring was dit, het voelde fijn, liefdevol en zorgeloos aan.

 

  

Verklaring van de droom

 

 

Dromen over een paard gaan over vooruitgang, nieuwe kansen en het los laten van het oude; het paard weerspiegeld mijn innerlijke reis en kracht. Ik ga als het ware heel erg snel krachtig en met gemak over de innerlijke hobbels heen, ik spring als het ware boven mezelf uit. Het paard ben ik zelf en toch is het paard mijn helper, begeleider of totemdier. Ik vind als het ware mijn innerlijke oerkracht om daar te komen waar ik moet zijn in het leven. De wind mee hebben geeft aan dat ik alles los laat en volledig vertrouwen heb. Het boerderijtje is een stukje waarmee ik aan de slag mag, de verzorgende ik, de innerlijke liefde en warmte die ik aan mezelf mag geven; het weerspiegeld mijn hart en mijn gevoel. Het kan ook zijn dat dit mijn thuis, mijn haven is, op de juiste plek op het juiste moment. De haard en het huiselijke gevoel geeft mijn hart aan, dit is de juiste plek waar ik tot rust kom, mijn pure passie, diepste innerlijke verwarming draait op volle toeren. Genegenheid en liefde stromen via het vuur naar me toe- het is mijn vuur dus dit is precies zoals ik me van binnen voel.  De bank staat voor het vinden van rust, balans, warmte, aan gezelligheid, knusheid, liefde en familie in je leven.

 

Dus deze droom weerspiegeld mijn hart, mijn innerlijke reis en de liefde voor mezelf en mijn levenssituatie die in balans is en dat ik daardoor de obstakels met gemak heb overwonnen.  

 

f875a51d574e9d87f874d119bcd05247.jpg  

 

Website uitleg paard, boerderijtje, haard en bank uitleg.

 

 

Paard

Als je een droom of visioen hebt over het berijden een paard, vertelt dit over je manier van vooruitgang, nieuwe kansen aannemen. Een belangrijke uitleg is dat je jezelf op het paard projecteert; je leidt zelf de weg, maakt zelf duidelijk dat je vooruitgang wilt in je leven en dat je nieuwe kansen wilt aannemen. Dromen en visioenen over het paard vertellen je over kracht, sterk zijn, energie en je ongetemde krach;, de remmen zijn los. Een andere uitleg is spirituele verlichting, het geloof vinden en de mogelijkheden om in verbinding te staan met het hiernamaals. Een wit paard in je droom of visioen vertelt je dat geluk, voorspoed, mogelijkheden, reinheid, kennis en wijsheid je kant opkomen. Een bruin paard in je droom of visioen vertelt je over geluk en vooruitgang, op het gebied van vruchtbaarheid, aarde, mogelijkheden en het oogsten van je plannen en wensen. Een kudde paarden in je droom of visioen vertelt je over vrijheid, emoties, groepsverbanden, ongecontroleerd gedrag en bewustwording van je mogelijkheden als je je hart maar volgt. Een dood of ziek paard in je droom of visioen vertelt je dat er een einde komt aan een project, wens of mogelijkheid. Een andere uitleg is dat er een einde komt aan ongecontroleerd en ongeremd gedrag, maar ook de emoties, en je vrijheid komen tot uiting en tot rust.

 

 

Boerderijtje

Dromen of visioenen over het Boerderijtje vertellen je over de verzorgende eigenschappen van een project, de spiegeling van je ware ik, het hart, je eigen zelf, je geest en ziel en je karaktereigenschappen, de verschillende kamers zijn dan ook de aspecten van je geestelijke toestand, je ziel en je persoonlijkheid. Een andere uitleg is dat een boerderijtje de verzorgende kant van je verleden, je heden en je toekomst weerspiegeld; het vertegenwoordigd je hart en hoe je in de situatie waarin je zit staat- hoe je je voelt, wat je ervaart en hoe je jezelf profileert. Jij bent als het ware je boerderijtje, je spiegeld alles op je boerderijtje, dus als dit op (on) bewust niveau negatief is dan ervaar je dit ook negatief, is het positief dan voelt de droom of visioen ook anders aan. Een andere belangrijke uitleg is dat het boerderijtje ook de behoefte aan warmte, dieren, natuur, buitenlucht, natuur en familie vertegenwoordigd. Het boerderijtje staat echt voor liefde, genegenheid, warmte en soms zelfs ook een signaal naar je levensdoel dat te maken heeft met de natuur, dieren, milieu en kruidenkunde, natuurlijk leven etc.

 

 

Haard, haardvuur, Vuurplaats, Vuurkorf

Dromen en visioenen over een haard, haardvuur, vuurplaats, vuurkorf vertelt je de warmte vanuit je diepste zelf. Het vuur weerspiegeld je verlangens, je dromen, je wensen en de manier waarop je jezelf uit. Het weerspiegeld je pure en ware ik. Hoe harder het vuur brand hoe harder je stroomt in het leven en je situatie. Een andere uitleg is dat de haard, haardvuur, vuurplaats, vuurkorf staat voor bescherming en ondersteuning vanuit het hiernamaals. Nog een andere uitleg is dat het haardvuur staat voor passie, genegenheid en liefde, weerspiegeling of projectie is woede, angst, verdriet, agressie en stress die je niet de baas kunt en die je moet uiten. Een andere uitleg is, dat er iets ouds is in je leven plaatsmaakt voor iets nieuws en eerst moet afbranden voor dat je opnieuw kunt bouwen. Een alternatieve uitleg is, dat je manier van denken aan het veranderen is. Je ondergaat een innerlijke transformatie; je hebt het innerlijke vuur onder controle. Nog een andere uitleg is, dat haard staat voor je drive en motivatie, kracht en passie voor het leven.

 

 

Bank, Sofa

Dromen en visioenen over een bank vertellen je dat je je in je leven wat huiselijker op mag stellen. Een andere uitleg is dat je de behoefde hebt aan warmte, aan gezelligheid, knusheid, liefde en familie in je leven. Nog een andere uitleg is dat de bank een deel van je hart voorstelt die aandacht nodig heeft om een specifieke en persoonlijke, dicht bij je hart staande oplossing te vinden. Een alternatieve uitleg is dat je misschien wat lui over kunt komen of dat je over bepaalde zaken in je leven erg gemakkelijk denkt.

 

  

#weekdroom #dromenenvisioenen #droomverklaren #droominzicht #droomcoaching #dromenoverpaard #domen

 

 

 

 

Lees meer »

De droom van Elisabeth. Ik hoop dat je mijn droom interessant genoeg vindt om voor mij te willen verklaren. Ik droomde dat ik bij mijn huis stond en er was een man met een jachtgeweer. Hij schoot duiven dood. Ik was daar niet verbaasd over want dat gebeurt hier op het platteland regelmatig in verband met de schade. Er kwamen veel roofvogels kijken. Ze zaten in bomen, cirkelden rond. Zo indrukwekkend en zo mooi. Ik kon de details zien. Ogen, veren, kleuren. De rest van het landschap had winterse kleuren. Er ware roofvogels die ik herkende, maar ook vogels die ik nog nooit gezien had. Opeens was er een bed en ik lag daar heel behaaglijk in, te kijken naar die roofvogels. Uiteindelijk kwam er een die veel groter dan de anderen was en waarvan ik details niet kon zien. De kleur was grijs en de vogel maakte grote cirkels terwijl hij hoger en hoger vloog. Ik vond het indrukwekkend en riep mijn man en daar hield de droom zo'n beetje op. Ik werd wakker met een gevoel van ontzag. Hopelijk kun je me helpen met het verklaren van deze bijzondere droom? Alvast heel erg bedankt. Met vriendelijke groet, Elisabeth.

 

Verklaring van de droom

Beste Elisabeth dromen waarin je bij of rond je huis bent vertelt je iets over je hart, je gevoelens en je emoties. De manier waarop je in het leven staat en hoe je tegen dingen aankijkt. De man vertegenwoordigd je mannelijk energie en dan kun je denken aan doorzettingsvermogen, actie, ondernemen etc. Het jachtgeweer is in deze droom heel erg belangrijk het vertelt je uiten van innerlijke woede, angst, verdriet en oude pijnen die tot rust komen en je mag gaan verwerken. Het kan het gevoel geven dat er iets is dat je bent verloren en/of waar je geen controle over hebt gehad.

Het geweer is ook weer een verwijzing naar het mannelijk, de mannelijk energie dit kan vertellen dat je eventueel te maken hebt gehad met autoriteit, of onderdrukking, tegenwerking vanuit hogere macht. Maar dat hoeft niet; het kan ook gewoon staan voor dat je zelf het gevoel hebt dat je er niets aan kunt of geen controle erover hebt gehad. De doden duiven zijn ook in deze droom belangrijk en vertellen je dan ook dat je het gevoel hebt dat er iets niet op je pad komt en/of dat er iets je is ontnomen. Tegenslag of geen signalen en ondersteuning krijgen voor je gevoel maar of dit ook daadwerkelijk zo is of dat het alleen een gevoel is kun je alleen zelf invullen.

De bomen in de droom zijn eigenlijk niet zo belangrijk om te verklaren, dus ga ik verder met de roofvogel  de roofvogel gaat namelijk over de manier waarop je anderen benadert en/of jezelf benaderd ; dat kan uit de hoogte en groots zijn, maar wel vanuit een positieve instelling.  Een andere uitleg is dat de roofvogel staat voor heerschappij en de vrijheid willen ervaren in je karaktereigenschappen of in een relatie.

Je moet ook bij de roofvogel niet vergeten dat je jezelf projecteert op de adelaar: jij vertegenwoordigt het deel van het dier die opzoek is naar vrijheid en zichzelf ontplooien en ontwikkelen. En als laatste de cirkels zijn ook belangrijk dit geeft het gevoel aan van het oneindige, vastigheid en zekerheid. Maar het vertelt je ook iets over steeds weer dezelfde route, dezelfde ervaringen in je leven meemaken de spiraal van het leven of situatie waar je maar niet uit komt.

 

 

Neem dus tijd om het oude te verwerken en los te laten en te luisteren naar wat jezelf echt wilt in het leven; het nieuwe staat dus voor je klaar het enige wat je moet doen is springen en vertrouwen hebben in jezelf, je omgeving en situatie waarin je zit. Lees de droomverklaring goed door en laat het rust op je inwerken. Heel veel succes Marjan

 

 

bfd83f71d234024e21c73fcbf7c79a59.jpg 

 

 

De website geweer,  dode duiven, roofvogel, boom, cirkel uitleg

 

 

Geweer, Pistool

Als je over een geweer of pistool droomt, vertelt dit dat er agressie en woede, of mogelijk gevaar is in je leven. Je zou moeite kunnen hebben met zaken als passiviteit, agressie, autoriteit en afhankelijkheid. Een andere uitleg van deze droom of visioen is dat het geweer of pistool een fallus of penis symbool is en de mannelijke seksdrive vertegenwoordigt. Ook staat het geweer voor macht en impotentie; je schiet met losse flodders.

 

 

Duiven, Dode duiven

Dromen of visioenen over een duif vertellen je dat je berichten, bezoek, nieuws of post kunt verwachten. Een andere uitleg is het onverwacht bezoek ontvangen, iets of iemand waar je geen rekening mee had gehouden. Dit kan zowel positief als negatief bezoek zijn. Nog een andere uitleg is de verbinding met het hiernamaals, een overleden dierbare die je een boodschap zendt. Nog een andere mogelijkheid is dat je het verlangen hebt om naar huis terug te keren, het verlangen om rust, vrede en kalme te vinden. Een alternatieve uitleg is dat je de schuld op je neemt voor andermans fouten. De duif staat tevens voor roddel, laster en slecht nieuws.

 

 

Roofvogel 

Dromen of visioenen over een roofvogel vertellen je iets over de manier waarop je anderen benadert en/of jezelf benaderd; dat kan uit de hoogte en groots zijn, maar wel vanuit een positieve instelling.  

Een andere uitleg is dat de roofvogel staat voor heerschappij en de vrijheid willen ervaren in je karaktereigenschappen of in een relatie. Je moet ook bij de roofvogel niet vergeten dat je jezelf projecteert op de adelaar: jij vertegenwoordigt het deel van het dier. Word je aangevallen door een roofvogel, dan vertelt het je dat je jezelf corrigeert op je gedrag, je valt als het ware jezelf aan; je emoties, je problemen, gevoelens, meningen maar ook je karaktereigenschappen worden bekeken en heroverwogen.

 

 

Boom

Een droom of een visioen over weelderige groene bomen, vertelt je over nieuwe hoop, groei, verlangens, dromen en wensen, maar ook de mogelijkheden in je leven. Het vertelt je ook over kracht en stabiliteit waarna je al lange tijd naar verlangt. Een andere uitleg is dat je op dit moment bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling en innerlijke wijsheid.

 

 

Cirkel

Dromen of visioenen over een cirkel of spiraal vertellen je over het ervaren van de perfectie, het eeuwige en het onbreekbare in je leven. Een andere uitleg is, een compleet en oneindig gevoel dat wat geen einde kent of heeft. Nog een andere uitleg is, de overwinning op het innerlijke huwelijk tussen je mannelijke en vrouwelijke energie. Je liefdesrelatie heeft een onvoorwaardelijke toepassing gekregen. Een andere uitleg is dat je telkens in hetzelfde rondje beweegt met betrekking tot een bepaalde situatie in je leven. Oneindige herhaling, vastzitten van de gevoelens, emoties, situaties, en obstakels die je niet onder controle hebt. Een de belangrijkste uitleg is dat de cirkel en de spiraal de vagina, de baarmoeder en de geboorte van je lichaam van het leven vertegenwoordigen. Je erkent de innerlijke behoefte aan veiligheid en verzorging.

 

 

 

#weekdroom #dromenenvisioenen #droomverklaren #droominzicht #droomcoaching #dromenovergweer #domen

 

 

 

 

 

 

Lees meer »

Terwijl ik door de supermarkt heen loop met mijn boodschappenlijstje in mijn hand en een leeg mandje, loop ik naar de kassa om mijn boodschappen af te rekenen. Ik sluit me aan in de lange rij en wacht geduldig met mijn lege mandje in de hand. Uiteindelijk mag ik afrekenen en dan glimlacht de kassière naar me; mevrouw uw mandje is leeg! Ik kijk naar mijn lege mandje terwijl er op een magische wijze een doos eieren en een zak aardappels verschijnen. Ik hoef niet af te rekenen en mag gewoon doorlopen. Ik zet mijn mandje thuis aangekomen neer op het aanrecht. Terwijl de producten uit mijn mandje vliegen en omgetoverd worden tot een magische maaltijd. Ook mijn tafel is ineens prachtig aangekleed en ik kan zo aan het prachtige kerstdiner aanschuiven. Ik geniet met volle teugen van dit geweldige kerstdiner visioen en rustig aan word ik weer wakker uit mijn visioen.

 

 

Verklaring van mijn Visioen 

 

Ik ben op dit moment opzoek naar ondersteuning en hulp, geen doel voor ogen maar wel opzoek naar iets in het leven. Een onderdeel van mezelf willen vinden en/of op aanvulling op iets wat ik niet in mijn bezit heb. Een leeg mandje geeft aan dat ik niets heb gevonden en/of dat ik leegte ervaar- ik heb iets niet wat ik dacht nodig te hebben. Een alternatief is dat ik geen energie hebt en/of geen mogelijkheden heb om dat naar me toe te trekken, overvloed aan te trekken. Ik weet wel wat ik wil, want ik heb een lijstje in mijn hand, dus het is niet beschikbaar voor me; of ik heb de juiste middelen gewoon nog niet gevonden.

Het afrekenen bij de kassière vertelt me dat ik bewust bent van mijn geld situatie, welke middelen ik heb en dat ik daarvoor ook werken, balans ervaren tussen inkomsten en uitgave- overvloed aantrekken in mijn leven. Mijn mandje is leeg en vult zich op een magische manier dat verklaar het verlangen naar de ondersteuning vanuit het hiernamaals- je harde werken wordt beloond. Ik mag geloven dat ik met weinig dat kan aantrekken wat ik wil, dat ik voldoende heb gepresseerd en/of dat ik dat krijg wat ik nodig heb.

De basis van mijn leven is aanwezig- eieren en aardappels vertellen de basis van voeding die ik nodig heb om te leven. Ik trek de basis aan en daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Het magische koken geeft ook aan dat er altijd mogelijkheden zijn in mijn leven en dat er oplossingen komen of aanwezig zijn maar ik mag verder kijken dan dat wat ik eerst deed. Kijk voorbij de grenzen en de kaders en geloof in de mogelijkheden. Een alternatief is dat ik het gevoel heb dat ik word en/of ben vergeten en dat het nu wordt hersteld.  

De gedekte tafel en het prachtige dineer vertelt me de overwinning, en alles hebben wat ik nu nodig heb in het leven. De magie zien en ervaren, dat vinden wat nodig was een echte overwinning van alles wat op mijn pad aanwezig was waarna ik op zoek was. Een heel mooi signaal vanuit het hiernamaals dat alles goed komt mits je blijft geloven in wonderen en de magie van het leven.

  

 Droom/ Visioen je ook van Supermarkt, Kassa, Eten, Diner ?........

  

 

300170659373d5183d685441849ac886.jpg 

 

 

 De website, Supermarkt, Kassa, Eten en Diner  Uitleg

 

 

Eten

Dromen of visioenen over eten vertellen je dat je gelukkig bent in een relatie, je bent tevreden met een situatie of met je leven. Een andere uitleg is dat eten staat voor de basisbehoefte in het leven, je hebt de vruchten geplant, verzorgd en nu kun je oogsten. Dromen of visioenen over het klaar maken van eten vertellen je dat je aan de behoeftes van andere voldoet, je vergeet jezelf aandacht te geven. Een andere uitleg is dat het klaar maken van eten je vertelt dat je een aspect van jezelf moet waarderen en meer moet verzorgen. Visioenen of dromen waarin je alleen eet vertellen je je dat je je eenzaam en verdrietig voelt, je schenkt geen aandacht aan vriendschappen, maar mensen schenken ook geen aandacht aan jou. Visioenen of dromen waarin je niet mee eet maar andere mensen wel ziet eten, vertellen je dat je het gevoel hebt dat je aan de zijlijn staat, je wordt genegeerd, geweerd en afgewezen. Je bent levensmoe, of hebt geen mening of interesse op dit moment. Een andere uitleg is dat je meer behoefte hebt aan vriendschappen, liefde en relaties of vernieuwing in je leven. Dromen of visioenen over bedorven of rot eten vertellen je dat je emotioneel of geestelijke op bent, je voelt je leeggezogen of uitgeblust. Een andere uitleg is dat je geen aandacht hebt geschonken aan je plannen, dromen, wensen en ideeën; je hebt iets versloft in je leven, misschien vriendschappen, relaties, wensen, dromen of je werk en nu zit je met de gebakken peren.

 

 

 Banket, Diner

Als je droomt of een visioen hebt over een gezellig banket of diner vertelt dit je over voorspoed, in de zin van overvloed van voeding, kennis, wijsheid, innerlijk geluk maar ook financiële verbeteringen. Een andere uitleg is dat er behoefte is naar gezelligheid, warmte en huiselijke sfeer. Droom of zie je een visioen over een banket of diner waar de borden vroegtijdig worden weggehaald, dat vertelt je dit over onderbreking, oponthoud, valsheid, maar ook psychische problemen en geestelijk ongenoegen. Een andere uitleg is dat je nog niet helemaal klaar bent met wat je wilt bereiken. Nog een andere uitleg is dat je op hebt gegeven en geen interesse meer hebt in dat waarmee je bezig was.

 

 

 Winkelwagen, winkelmandje

Een winkelwagen in je droom of visioen vertelt je dat je de voordelen en beloning van je harde werken mag ontvangen. De dingen die je nodig hebt, en wilt aanschaffen voor een levensdoel komen naar je toe, door middel van gevoel en intuïtief of geld en liefde. Een andere uitleg is, dat de winkelwagen ook de lasten, problemen, emoties, en vooral financiële problemen vertegenwoordigt.

Wanneer de winkelwagen of winkelmandje leeg is in je droom of visioen vertelt dit je, dat je geen inspiratie hebt voor een bepaalde onderneming of plan. Een andere uitleg is het ervaren dat er geen mogelijkheden voor je zijn om iets te willen. Een andere uitleg is, dat de winkelwagen je lasten en problemen vertegenwoordigt die je elke dag met je meeneemt. Een alternatieve uitleg is, dat je in het echte leven financieel geen draagkracht hebt om jezelf voldoende te ondersteunen.

Dromen of visioenen over het vullen van een winkelwagen of winkelmandje vertellen je over een eigen levenspad uitzetten om daar de verschillende mogelijkheden in de vorm van ingrediënten aan toe te voegen. Je hoeft alleen maar aan te geven welke weg je in wilt slaan. Je pakt kansen snel op en je weet creatieve oplossingen te vinden, de weg ligt voor je open.

 

 

Supermarkt

Een droom of visioen over de supermarkt vertelt je iets over het hart en de manier waarop je in het leven staat. Je weet wat je hebt geleerd, wat je hebt overwonnen, wat je diepste verlangens zijn en dat wat je niet hebt maar wel wilt bezitten. Een andere uitleg is dat je op dit moment behoefte hebt aan iets nieuws in het leven, nieuwe energie, nieuwe mogelijkheden, kennis en wijsheid. Je bent opzoek naar hulp, ondersteuning, de juiste middelen- aanvulling op dat wat je bezit in het leven.  Een alternatieve uitleg is dat de supermarkt staat voor hulp en ondersteuning vanuit het hiernamaals, gidsen en helpers. Nog een alternatieve uitleg is dat de supermarkt ook staat voor luxe en het verlangen naar meer, meer, en on te vrede zijn met wat je hebt. Het kan zijn dat  (on)voldoende overvloed hebt ervaren en dat je dit nu probeert aan te trekken.  

De producten in de supermarkt in je dromen en visioenen vertellen je over dat wat je graag zou willen doen,  wat je graag wilt hebben en/of wat je op dit moment nodig hebt. Het vertelt je ook dat wat je karaktereigenschappen zijn, je levensdoelen en de mogelijkheden. Kennis en informatie die je zoekt en dat wat je niet bezit in het leven maar wat wel belangrijk is voor je ontwikkeling. Ook het verleden, schaamte en emoties die je overwonnen hebt worden in dromen en visioen als deze onder je aandacht gebracht.

 

 

Kassa, Kassier

Een kassa in je droom of visioen vertelt je dat je het gevoel hebt dat je de controle wilt houden over je financiële situatie. Je hebt de drang om zuinig te leven, geld te beheren of te sparen. Je ervaart en zorgen over geld en het vinden van je ware hart of doel. Een andere uitleg is dat je het gevoel kunt ervaren dat je overal heel hard voor moet werken en dat je er weinig tot niets voor terug krijgt. Nog een andere uitleg is dat je geld, winst en mogelijkheden kunt verwachten. Een droom of visioen waarin je een kassier bent, vertelt je dat je je leven aan het evalueren bent, misschien betreffende je financiële situatie of je levensdoel, wens, droom, of idee waarmee je aan de slag wilt gaan doormiddel van zelfreflectie. Een andere uitleg is jezelf beoordeelt, dat je bent klaar bent met het verleden, de obstakels en problemen en nu heb je afgerekend en laat je het los.

 

 

Droom je vaak over kerst of heb je een visioen over kerst boodschappen, kassa, eten, diner etc ?.... dan vertelt dit heel veel over het vragen om hulp en ondersteuning, het verwachten van een oplossing en wonderen; de magie van het leven zien.

 

Deel je kerstdromen!....

 #Weekdroom  #VisioenWeek  #Droomkerst  #Droomsupermarkt  #KerstDinerdromen #KerstDinervisioenen

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer »

Terwijl de Supervollemaan zijn energie op mij als overgevoelig persoon uitstrooit; heb ik een prachtig visioen over een prachtige witte kaars die op een altaar staat, ik steek de kaars aan en het vlammetje brand stralend mooi. Alsof ik wordt geroepen door de magie van de witte kaars en het zuivere vlammetje voel ik dat ik naar boven wordt getrokken. Ik vlieg als het waren richting de sterren en het zuivere licht tintelt al mijn zintuigen. Ik kan de ster aanraken en voel de warmte en spirituele verbinding door me heen stromen. Vervolgens verdwijnt het beeld weer en kom ik weer bij mijn bewustzijn.

Verklaring van mijn Visioen 

De witte kaars spreekt tot me en vraagt me om het licht in de situatie te zien, om mijn eigen lichtje te laten stralen. De witte kleur vertelt me het nieuwe, inzicht en ondersteuning. Het altaar staat voor dichterbij mezelf komen, magie, spiritueel verbinden en/of zelfs geloven in..... De kaars aansteken is in dit visioen de belangrijkste boodschappen het is de bewustwording van het feit dat ik zelf de kaars vertegenwoordig - ik ben het vlammetje - het lichtje in mijn eigen leven en lichaam. Vliegen en naar de sterren rijken geeft het hogere in mijzelf weer, "Rijk Naar De Sterren Met Je Dromen en Geloof Hierin". De diepe ervaring van mijn zingtuigen geven de aanvullende bevestiging van het stromen van de juiste energie, de warmte die ik mag ervaren in het leven als ik maar geloof in mijn eigen kracht, kunde en spirituele verbinding etc.   

 

 

 Droom/ Visioen je ook van Sterren of Kaarsen ?........

 

 

1b65cbd93aabaaed7b1e18fe6e12bf61-2.jpg

 

 

 

 De website Kaars en Ster Uitleg

 

Kaars

Als je een brandende kaars ziet in je droom of visioen vertelt dit je dat je op zoek bent naar inzichten, ondersteuning, hulp, licht in de duisternis en spirituele kennis, maar ook het bewust worden van het verstrijken van de tijd, gedachten en inzichten en de zoektocht naar de waarheid. Een andere uitleg is dat je behoefte hebt aan geluk, hoop en kleine verbeteringen voor de toekomst Kaarsvet in je droom of visioen vertelt je dat je je bewust bent van het verstrijken van tijd, gedachten en inzichten. Een andere uitleg is dat je op zoek bent naar antwoorden, het licht in de duisternis, hulp, ondersteuning en spirituele verdieping. Nog een alternatieve uitleg is dat je het wat rustiger aan moeten doen, tijd voor een pauze waardoor je dingen laat versloffen, je bent de aandacht verloren. Steek je een kaars aan in je droom of visioen dan vertelt het je dat je hulp, ondersteuning, inzichten, kennis en licht wilt in de duisternis. Een andere uitleg is dat je je bewust bent van het hiernamaals. Weer een andere uitleg is dat jezelf de weg wil wijzen naar het juiste levenspad, of de wens om mensen te begeleiden en te ondersteunen in het leven.  De aangestoken kaars staat ook voor het reizen tussen de verschillende dimensies, werelden; planeten, fantasie, droom en spirituele inzichten; Alleen jij weet waar de innerlijke reis heen gaat.

 

Ster

Dromen of visioenen over een ster vertellen je over de overwonnen problemen, voorspoed, inzichten en succes in de toekomst. Een andere uitleg is het ervaren van de mogelijkheden om je droom, wens, doel, idee te bereiken, misschien krijgt je onverwacht wat geld, inzichten, wijsheid, of juist meer tijd, geluk, en liefde in je leven. Nog een andere uitleg is het ervaren van verlies, tegenspoed, teleurstelling en verval in je leven, je probeert dit een plek te geven en je bewust te worden van de obstakels. De ster staat voor spirituele ondersteuning, spirituele groei en het vinden van je levensdoel. Daarnaast vertelt de ster je ook de innerlijke weg die je mag zoeken en het vinden van het innerlijke lichtje. Je bent dicht bij je dromen en wensen; andere dimensie en mogelijkheden die je tot wonderen beschouwde komen naar je toe; mits je jezelf hiervoor opent. Een andere uitleg is dat de ster ook kan staan voor overleden dierbare die in je droom of visioen bezoeken als teken dat het allemaal goed gaat en/of goed komt. Voel de stralende energie van de ster op je lichaam neerkomen.  

 

  

Droom je vaak over kaarsen en Sterren of heb je een visioen over kaarsen etc ?.... dan vertelt dit heel veel over de manier waarop je de verbinding met het spirituele en het hiernamaals wilt maken. 

Deel je Kaars, Licht, Ster droom!....

 

 #Weekdroom  #VisioenWeek  #DroomKaars  #DroomSter  #Sterrendromen

 

 

 

 

 

 

Lees meer »